Capaciteits berekeningen

De logistiek van personen en goederen in een gebouw kan complexe vormen aannemen. Zodoende kan het nodig zijn dat een onafhankelijke partij eens met een frisse blik naar de verschillende logistieke stromen kijkt en oplossingen aandraagt voor mogelijke knelpunten.
Bruil Technisch Advies heeft zeer uitgebreide ervaring met het analyseren van deze logistieke stromen en kan met behulp van moderne software de verschillende verticale transportstromen in een model simuleren. Er wordt dan inzichtelijk of met de geplande liften (ingeval van nieuwbouw) of de huidige liften (bij bestaande bouw) voldoende capaciteit beschikbaar is om binnen de afgesproken kaders het verticaal transport uit te voeren.

Samen met u bepalen we de uitgangspunten en doen op basis van onze ervaringen reële aannames daar waar feiten ontbreken of nog niet bekend zijn.
De resultaten van de simulaties vormen het uitgangspunt voor een gedegen advies, waarbij u als eigenaar of gebruiker van de liften een aantal mogelijke oplossingen krijgt aangeboden.
Soms heeft een liftleverancier al een of meerdere capaciteitsberekeningen voor u gemaakt en u twijfelt over deze berekeningen. Een Second Opinion van ons kan dan verhelderend werken en geeft een beter, en onafhankelijk, inzicht in de werking en capaciteit van uw liften.

Onze berekeningen maken wij met behulp van het softwarepakket Elevate ©, ontwikkeld door Dr. Richard Peters van Peters Research Ltd. Elevate© wordt wereldwijd gebruikt door consultants en bijv. ThyssenKrupp Liften.