Diensten

Onze dienstverlening omvat het gehele bouwproces: van het Programma van Eisen tot en met de oplevering aan de eindgebruiker.

Dat betekent dat we betrokken willen zijn als volwaardige gesprekspartner om onze expertise in te brengen op de momenten die ertoe doen.

In grote lijnen zijn dit vaak de volgende stadia van het ontwerp:

  • Programma van Eisen
  • Schetsontwerp
  • Voorontwerp
  • Definitief Ontwerp
  • Bestek
  • Aanbesteding en gunning
  • Uitvoeringsbegeleiding
  • Oplevering

Specialisatie

Wij zijn gespecialiseerd in het in kaart brengen van het verticale transport binnen een gebouw. Dat kan een kantoor zijn, een ziekenhuis of school maar ook een station of luchthaven.
Zeker waar het hoogcomplexe of zeer intensief gebruikte gebouwen betreft kan een analyse van de verkeersstromen inzicht geven in de meest optimale configuratie van het vertikaal transport.
Voor bestaande gebouwen kunnen we mogelijke verbetertrajecten en aanpassingen in de logistieke flow inzichtelijk maken.

Daarbij maken wij gebruik van geavanceerde simulatietechnieken en de nieuwste software, om de ontwikkelingen in de markt te kunnen volgen.
Het softwarepakket Elevate™, ontwikkeld door Dr. Richard Peters, is een zeer goed instrument, dat speciaal is ontwikkeld om liftconfiguraties te simuleren.
Door de juiste interpretatie van de resultaten van deze simulaties kan de meest geschikte liftopstelling gevonden worden.

Ontwerp nieuwbouw
Modernisering en renovatie
Capaciteits berekeningen